Personal

förnamn.efternamn@helsinkifestival.fi

 

ADMINISTRATION

Topi Lehtipuu  |  Verksahmethsledare / Konstnärlig ledare

Niki Matheson  |  Administrativ direktör, +358 50 340 4909

Oivi Laine | Ekonomisekreterare, +358 50 559 6414

 

MARKNADSFÖRING OCH PRESS

Elina Hankkio  |  Marknadsförings- och kommunikationschef, +358 40 509 5080

Krista Vilo  |  Marknadsföringsplanerare, +358 50 529 2996

Laura Gottleben | Informatör, +358 50 468 7243

 

PROGRAM

Minna Huuskonen  |  Producent, Huvilatältet, +358 44 088 1232

Saara Juvonen  |  Producent, teater, dans, cirkus, +358 40 801 9137

Kristiina Vuorela | Producent, klassisk musik, +358 40 516 0656

 

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta