Rabatter

 

3 BILJETTER

*15 % rabatt då du köper biljetter till minst tre olika evenemang på en gång
*gäller endast Ticketmasters telefontjänst och försäljningsställen

 

RABATTBILJETT

*studerande, under 18-åringar, värnpliktiga och civiltjänstgörare, arbetslösa
*antalet biljetter är begränsat
*på begäran bör intyg som berättigar till rabatt uppvisas
*gäller ej evenemang i Huvila-tältet och Viapori Jazz

 

PENSIONÄRSBILJETT

*cirka 5 % rabatt på biljettens grundpris
*på begäran bör intyg som berättigar till rabatt uppvisas
*gäller ej evenemang i Huvila-tältet och Viapori Jazz

 

GRUPPBILJETT

*gruppbiljett 10 % rabatt för en grupp på minst 10 personer
*gäller endast Ticketmasters telefontjänst
*gäller endast biljetter till grundpris
*antalet biljetter är begränsat

 

Ändringar är möjliga.

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta