Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

– Helsingfors Festspel arrangeras 17.8.–3.9.2017

– Konstens Natt arrangeras 24.8.2017

– År 2016 hade Helsingfors festspel ca 200 000 besök

– Festspelen 2015 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.

– Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.

– Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.

– Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.

 

Helsingfors festspel har förärats utmärkelsen EFFE Label 2015–2016.

EFFE

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta