Samarbetspartners

Partners:

Elisa         HelsinginSanomat

OP           RAY

 

 

Sponsorer:

Accenture         HokElanto       Scandic

 

Leveranspartners:

AkunTehdas    Heku     Micromedia

PunaMusta

 

Vad företagssamarbetet erbjuder

Festspelen är en högklassig festival full av överraskningar. Den riktar sig till en mycket stor och mångsidig publik. Festspelens repertoar är oerhört innehållsrik och omväxlande – berättelser, människor, fenomen. Upplevelser som man minns länge. Festspelen syns, hörs och märks runtom i staden – med en stark närvaro också i massmedia.

Under Festspelen är det möjligt att ta olika intressenter i beaktande: inbjuda sina viktigaste gäster till Huvilatältets stämningsfulla miljö eller bjuda personalen på en oförglömlig kväll med nycirkus.

Festspelens innehåll och kanaler öppnar möjligheter till mångsidig marknadsföring och promotion. Festivalens programinnehåll med sina många nivåer skapar en grund för fascinerande möten mellan företaget och dess egen målgrupp, det må då gälla konsumenter eller företagskunder.

Regelbundna möten och networking utgör en viktig del av Festspelssamarbetet. Festspelen är en utmärkt kanal för att skapa och utveckla nya partnerskap.

 

Modell för företagssamarbetet

Helsingfors festspels sponsoreringsmodell är fördelad på tre nivåer: partners, sponsorer samt produkt- och servicepartners. Varje nivå erbjuder olika möjligheter och vi strävar till att skräddarsy ett paket som är så väl anpassat som möjligt för varje företag. Målet är att finna lösningar som är nyttiga för bägge parterna. Vi har ett nära samarbete som görs på lång sikt.

Under den pågående perioden har vi redan partnersavtal med Helsingin Sanomat, Elisa, OP-Pohjola och RAY.

Festspelens partners på sponsornivå är Accenture, HOK-Elanto och Scandic.

Festspelens produktpartners är Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia  och PunaMusta.

 

Tag kontakt

Om ni vill komma med och samarbeta med Festspelen, berättar vi gärna om partnerskapets olika möjligheter. Kontakta Festspelens marknadsförings- och informationschef Elina Hankkio, hankkio@helsinkifestival.fi, +358 40 509 5080

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta