Puhdas Itämeri

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Itämeren vakavin ongelma on rehevöityminen, jonka näkyvin oire on jokakesäiset sinileväkukinnat. Tehokkain tapa vähentää rehevöitymistä on mereen päätyvän fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön rehevöitymishankkeiden tavoite on 2 500 tonnin vähennys meren vuotuisessa fosforikuormassa, mikä vastaa kuudesosaa Itämeren suojelukomission HELCOMin määrittelemästä vähennystavoitteesta. Säätiöllä on hankkeita koko Itämeren valuma-alueella, mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Säätiön käynnistämässä Tankkeriturva-hankkeessa kehitetty ENSI®-navigointipalvelu on tutkimuksen mukaan kustannustehokkain tapa pienentää öljyonnettomuuksien riskiä Suomenlahdella. Palvelu siirtyi Liikenneviraston omistukseen vuonna 2013, mutta säätiö avustaa edelleen palvelun käyttöönotossa. Säätiön on tarkoitus irrottautua hankkeesta siinä vaiheessa, kun on olemassa mekanismi, joka varmistaa ENSI-palvelun käyttöönoton Suomenlahdella liikkuvilla tankkereilla.

Säätiön Puhdas Itämeri -toiminta rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin sekä julkisella rahoituksella.

Auta Itämerta lipunoston yhteydessä!
Osallistu Itämeren suojelutyön tukemiseen maksamalla vapaaehtoinen tukisumma lipunoston yhteydessä. Tukisumma menee lyhentämättömänä John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin.

www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

John Nurmisen säätiö

Tallenna

Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta